Aktuellt
medlemmar

Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar

Aktualiteter sidor: 12 3 4 5 6

linje

Lästips:

Samverkan inom socialförsäkringen (isf)

Kampen om sjukfrånvaron (Björn Johnsson)

Arbetsliv och hälsa - kvinnor (Helene Sandmark)

Understanding work ability: Experiences of female assistant nurses in elderly care (Helene Sandmark)

En internationell utblick över sjukfrånvaron (Sisko Bergendorff)

linje

Forskningsrapporter (pdf-format):

Studie över effekterna av att förtroendevalda tagits bort från socialförsäkringen >>

linje

Intervjuer med jurister vid LO-TCO Rättsskydd

Socialförsäkringsnämnder och
förtroendevaldas betydelse inom socialförsäkringen
>>

 

 

Delta i debatten!

linje

Vill du lägga ut en egen debattartikel eller kommentera något som någon annan skrivit på vår hemsida?

Kontakta oss! >>

linje