img_om iffk

Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar

Föreningen IFFK

IFFK har som ändamål att främja kunskapen om och påverka utvecklingen av sociala försäkringar samt samverkan mellan samhällets olika välfärdssystem.

Det gör vi genom att

• sprida information

• medverka vid utredningar

• stödja kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt.

 

IFFK, bildades av aktiva förtroendevalda i försäkringskassorna i september 2004 inför förstatligandet av de allmänna försäkringskassorna och Försäkringskassornas Förbund, FKF, upphörde. IFFKs syfte då var att slå vakt om och säkerställa att de förtroendevaldas perspektiv skulle tas tillvara i den nya myndigheten Försäkringskassan och att värna socialförsäkringen.

När Försäkringskassan förstatligades 2005 framhöll riksdagen i sitt beslut att det är viktigt med fortsatt förtroendemannainflytande i socialförsäkringen. Försäkringsdelegationer (en i varje län) blev den nya formen.

Den 31 december 2006 togs Försäkringsdelegationerna bort. Socialförsäkringsnämnderna blev kvar.Den 1 januari 2008 tas socialförsäkringsnämnderna, med cirka 1350 förtroendevalda bort, enligt ett regeringsförslag. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp inom socialdepartementet och innebär även att lekmännen i socialförsäkringsmål i Kammarrätterna tas bort.

IFFK beslutade därför på sin andra ordinarie stämma den 12-13 maj 2007 att ta ytterligare ett steg och bytte namn, ändamålsparagraf och öppnade medlemskapet för andra än förtroendevalda i Försäkringskassan. Föreningen är nu öppen för alla intresserade som vill verka i föreningens anda.

Andra artiklar om IFFK

 

Föreningen IFFK –ändamål och bakgrund

 

Behövs IFFK nu när alla förtroendevalda försvinner från Försäkringskassan?

(uttalande av Ulla Y Gustafsson, IFFKs ordförande)

 

Föreningens stadgar

(pdf-fil)