Kontakt
medlemmar

Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar

Kontakt

Du kan kontakta oss på följande sätt.

linje

Du kan även maila till:

Ansvarig utgivare för www.iffk.se:

Ulla Y Gustafsson

 

linje

Postadress:

IFFK

Vrethagsvägen 7

633 69 Skogstorp

 

Telefon:

016-51 86 26

 

IFFKs ledning

linje

Presidiet:

Ulla Y Gustafsson, ordförande

Kurt Kvarnström, vice ordförande

Alf Svensson, kassör

 

Ledamöter:

Kurt Kvarnström

Kennet Lantz

Birgitta Wichne

Åke Forsberg

Adéle Bergentoft

 

Revisorer:

Lars Westerholm

Urban Ryadal

Kjell-Arne Kruse, revisorsersättare

 

Kansliet:

Ulla Norman

 

Valberedning inför 2009 års stämma:

Ingemar Nilsson, sammankallande

Urban Ryadal

Gun Bexell

 

 

 

IFFK utövar sin verksamhet genom följande organ:

 

Årsmötet är föreningens  högsta beslutande organ. Årsmöte hålls vartannat år senast i maj månad. Årsmötet är öppet för alla medlemmar.

Medlemsmöte hålls när styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en femtedel av medlemmarna begär det. Vid medlemsmöte får endast avgöras ärende för vilket mötet sammankallades.

Styrelsen.