Aktuellt
medlemmar

Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar

mote2012

linje

Ladda ned handlingar

Här nedan finns handlingar till föreningen NNS:s årsmöte som hålls den 18 april 2012 i Karlstad. Handlingarna är i pdf-format.

linje

1 Kallelse med dagordning

2 IFFK - Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse 2011

3 NNS - Verksamhetsberättelse 2011

4 Verksamhetsplan och budget för NNS 2012-2013

5 Motion från Samordningsförbundet Härnösand-Timrå

6 Styrelsens svar på motion

7 Sammanfattning av medlemsenkät 2012

8 Valberedningens förslag på ledamöter och revisorer

9 Arvoden NNS

 

 

Välkommen till årsmötet som hålls den 18 april 2012
i Karlstad

linje